114 Ulusal Zehir Danışma Merkezi

0
7245
zehir-danisma-merkezi

Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM), 23.06.1986 tarihinde Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı bünyesinde kurulmuş olup 23.03.1988 tarihinden itibaren kesintisiz 24 saat esasına göre hizmet vermektedir.

UZEM, 2 Kasım 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 663 no’lu “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile 2012 yılında Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlanarak, halihazırda Sağlık Bakanlığı merkez teşkilat yerleşkesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet vermeye  devam etmektedir.

Yeni oluşumla; Merkezin, Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi(SAKOM) başta olmak üzere ilgili birimlerle anında iletişim kurması sağlanarak hızlı ve güvenilir  çözümler üretmesi  amaçlanmıştır. Halen konusunda yetkili “Ulusal” tek merkez konumundadır.

Bugün itibarı ile UZEM’de 15 hekim, 10 yardımcı sağlık personeli görev yapmaktadır. 2 hekim toksikoloji, 2 hekim mikrobiyoloji ve 1 hekim farmakoloji doktorası yapmış olup halen  3 hekim toksikoloji konusunda eğitimlerine devam etmektedir.

Zehirlenme durumlarında 7/24 114 UZEM Çağrı Merkezimizi arayarak medikal destek alabilirsiniz.

Ulusal Zehir Danışma Merkezi Görevleri:

 • Ülke genelinde başta hekimler olmak üzere bütün sağlık personeline ve halka zehir ve zehirlenmeler hakkında telefon, fax, elektronik posta yoluyla bilgilendirme hizmetleri vermek,
 • Zehirlenmelerde ihtiyaç duyulan antidot/antiserumların temin edilmesi, etkin kullanımı ve zamanında ulaştırılmasının sağlanması için gerekli planlamayı yapmak, antidot uygulama protokollerini düzenlemek, antidot bulundurulacak merkezleri belirlemek,
 • Halk sağlığı açısından önemli zehirlenme konularında üst makamlara bilgi vermek, alınması gereken önlemler konusunda acil planlamalar yapmak,
 • Akut ve kronik zehirlenmelerde hızlı ve etkili tedbirler alınabilmesi için uygulama planları ve standart uygulama kılavuzları hazırlamak,
 • Zehirlenmeler konusunda sağlık personeline ve topluma yönelik eğitim programları geliştirmek ve uygulamak,
 • Danışmanlık hizmeti verilen zehirlenme vaka verilerinin analizi, risk değerlendirmelerini yaparak koruma programlarının geliştirilmesi, gerektiğinde uyarı ve mevzuat değişiklikleri için öneriler hazırlamak,
 • Merkez yaptığı hizmetlerle ilgili olarak yıllık detaylı faaliyet raporu ve ülke zehirlenme profilini çıkarmak,
 • Gebelik sırasında meydana gelen zehirlenmeler, yanlış ilaç kullanımı ve iatrojenik uygulamalarda oluşabilecek riskler konusunda literatüre dayalı bilgi aktarımı yaparak aile ve ilgili uzmanı bilgilendirmek,
 • Görev alanlarına ilişkin konularda üniversiteler,  kamu kurum ve kuruluşlarla ile işbirliği yapmak,
 • Kurulların düzenli çalışması için gerekli hazırlıkları yapmak, acil ve özel durumlarda kurulların bilgisine başvurarak kurulun kararlarına uygun olarak eylem planları hazırlamak ve uygulamak,
 • Spontan yapılan vaka başvurularındaki  farmakovijidans ve toksikovijidans verilerini ilgili kurumlara bildirmek,
 • Mevcut merkezler arasında koordinasyonu ve standartları belirlemek, gerekli durumlarda yeni merkezlerin açılması için önerilerde bulunmak,
 • UZEM amaç ve görevleri doğrultusunda ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla ortak projeler yürütmek, bilimsel toplantılar düzenlemek,
 • Zehirlenmeler konusunda bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin