Ambulansta Bulunan Acil İlaçlar 1

0
4165
acil-ilaclar-paramedik

ADRENALİN

– Kardiak arrestte ilk seçenek

– Nonselektif a, b adrenerjik agonist (Sempatomimetiktir)

a)adrenerjik etkileri

– Koroner perfüzyon basıncını artırır

– Serebral perfüzyon basıncını artırır

– Güçlü vazokonstrüksiyon (SKB-DKB)

b)adrenerjik etkileri

– Kalp hızını artırır

– Myokardın kontraksiyonunu artırır

– Bronkodilatasyon yapar

– Histamin etkilerini antagonize eder

Etkiler

– Aortik diastolik basıncı ve koroner perfüzyon basıncını artırarak kalp masajı sırasında kalbe daha fazla kan ve oksijen gitmesini sağlar,

– Spontan kalp kasılmalarını uyarır,

– Ventriküler fibrilasyonu büyük dalgalı hale getirerek, defibrilasyonun başarı şansını yükseltir,

– Kalp hızını, kan basıncını ve beraberinde kalp kasının oksijen ihtiyacını arttırır.

Farmakokinetik

– Etki başlama: 1-2 dk

– Etki: 2-10 dk

Uygulama yolları

– Periferik ven

– Santral yol

– Endotrakeal

– İO

Endikasyonları

Kardiak arrest (class IIb)

– Asistoli

– Nabızsız elektriksel aktivite

– Defibrilasyona cevapsız nabızsız VT/VF

Diğer

– Anaflaksi, hipersensivite reaksiyonlarında brokodilatatör

– Septik şokta vazopressör

Doz

IV/IO

– 1mg puşe

– Her 3-5 dakikada bir tekrar

Endotrakeal

– IV dozun 2-2.5 katı 10 cc SF ile sulandırılarak (2-2.5mg) Infüzyon

– 1-10 micg/dk

Dikkat !!!

– Adrenalin güvenli bir damar yolundan verilmelidir, çünkü ilacın damar dışına kaçması sonucu lokal iskemiye bağlı doku hasarı ve ülserler ortaya çıkabilir.

– Alkalen solüsyonlar içinde inaktive olduğundan sodyum bikarbonat ile bir arada kullanılmamalıdır.

– Miyokard iskemisi sırasında ventriküler duyarlılığı artırabilir. (Disritmiler)

– Oluşturduğu yüksek vasküler rezistans ile kardiak outputu düşürebilir.

– Renal arter vazokonstrüksiyonu yaparak GFH’ı düşürebilir.

 

DOPAMİN

– Endojen katekolamin

– Direk a ve b adrenerjik ve dopaminerjik etkili

– Etkileri doza bağımlı

 

Etkiler

– Serebral, koroner, renal ve splanknik damar yataklarında bulunan dopaminerjik reseptörleri aktive eder ve kan akımını arttırır

– b1 adrenerjik etki ile pozitif inotropik etki sağlar

– a adrenerjik etki ile vazokonstrüksiyona yol açar.

Endikasyonlar

– Semptomatik bradikardide atropin sonrası 2. seçenek

– Sistolik kan basıncı ≤70 mmHg olan ve şok semptomları olan hastalar

Doz

– 2-20 mcg/kg/dk

– 2-10 mcg/kg/dk kalp hızını ve debisini arttırır (β-adrenerjik reseptörleri uyararak direkt, norepinefrin salınımını uyararak indirekt yoldan kalbin kasılma gücünü arttırır)

– 2-5 mcg/kg/dk renal doz (dopaminerjik rsp uyarır ve vasküler tonusta gevşeme yaparak; renal, splanknik alan, koroner ve serebral kan akımında artışa neden olur)

 

DOBUTAMİN

Etkiler

– Sentetik bir katekolamindir

– Miyokarddaki β1-adrenerjik reseptörlere selektif etkisi ile pozitif inotropik etki sağlar ve kalp debisini arttırır

– Damarlar üzerindeki a mimetik etkisi β2 etkisiyle tamponlandığından pulmoner kapiller basınç ve sistemik damar direncini düşürür.

– Özellikle miyokard fonksiyonundaki yetersizliğe ikincil gelişen düşük kalp debisi tedavisinde kullanılır.

Endikasyonlar

– Şiddetli sistolik kalp yetmezliğinde,

– Sistolik kan basıncı ≥70 mmHg olan ve şok semptomları olmayan hastalarda,

– β bloker intoksikasyonunda kullanılır.

– Etki doza bağlı

Doz

– 2-20 mcg/kg/dk

– >20 mcg/kg/dk miyokardiyal iskemi !!!!

– >40 mcg/kg/dk dozlar toksik !!!

 

NİTROGLİSERİN

Etkiler

– Venöz-arteriyel düz kaslarda dilatasyon

– Ventrikül ön-ard yükü azaltır; myokard duvar gerilimini ve O2 tüketimini azaltarak subendokardiyal perfüzyonu iyileştirir.

– 10-20 mcg/dk; 5-10 dk bir 5-10 mcg/dk arttırılır.

– 100 cc SF+1 amp perlinganit: 6 cc/st=10 mcg/dk

– 150 cc SF+1 amp perlinganit: 9cc/st=10 mcg/dk

Endikasyonlar

– Anjina pektoris

– Akut pulmoner ödem

– Akut MI’da iskemi ve ağrının başlangıç tedavisinde

Doz

– 10-20 mcg/dk, doz istenen hemodinamik yada klinik etki ortaya çıkana kadar her 5-10 dakikada 5-10 mcg/dk arttırılır.

– 30-40 mcg/dk dozlarda venodilatasyon

– ≥150 mcg/dk dozlarda arteriolar dilatasyon

– > 24 saat infüzyon tolerans gelişir

– Sıvı tedavisine iyi yanıt veren hipotansiyon

– Taşikardi, paradoksik bradikardi, hipoksemi, baş ağrısı

 

ATROPİN SÜLFAT

Etkiler

– Antimuskariniktir (Parasempatolitik)

– Vagal aktiviteyi baskılayarak sinüs nodda impuls devamlılığını ve AV iletimi sağlar

– Antikolinerjik etkileri de vardır

– Etki başlama 3-5 dk

– Yarılanma zamanı:2-4 st

– Karaciğerde metabolize edilir.

– İdrarla atılır.

Farmakokinetik

– Etki başlama süresi:5 dakika

– Yarılanma zamanı:2-4 saat

– Karaciğerde metabolize edilir.

– İdrarla atılır.

Endikasyonları

– Asistoli, PEA (nabız <60 ise) (class indeterminate)

– Diğer

– Unstabil bradikardilerde (class IIa)

– AV bloklar (Mobitz Tip II ve tam bloklarda hariç)

– Kolinerjik ajanlarla intoksikasyonlar

– Morfin kullanımı ile olan bulantı-kusma

Doz

IV/IO

– Asistolide;

– 1mg bolus her 3-5 dk tekrar

– Total doz 3mg (0.04mg/kg)

– Diğer durumlarda (bradikardi)

– 0.5-1mg (paradoks bradikardi !!!)

Endotrakeal

– 2.5mg 10cc SF de sulandırılarak

Dikkat !!!

– MI ve hipokside dikkat (Myokardın O2 tüketimini artırır)

– Hipotermik bradikardide verilmez

– İnfranodal bloklarda paradoksal yavaşlatabilir (Mobitz tip 2)

– Antikolinerjik yan etkiler (Ağız kuruluğu, flushing, midriazis, bulanık görme, konstipasyon,

ataksi koma)

 AMBULANSTA BULUNAN ACİL İLAÇLAR 2 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin