Arama Kurtarma Dernekleri

2
6659
GEA-AramaKurtarma

Arama-Kurtarma konusunda meraklı ve ilgiliyseniz birazdan sizlere tavsiye edeceğim derneklere üye olarak ekip olmanın birlikten güç doğmanın tadına sizde varabilirsiniz…

Felaket Başa Gelmeden Evvel
Önleyici ve Koruyucu Tedbirleri Düşünmek Lazımdır.
Geldikten Sonra Dövünmenin Yararı Yoktur. Mustafa Kemal ATATÜRK

Arama Kurtarma Derneklerinden bazıları;

 

 •  UMKE – Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri.

Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen, Afetlerde Sağlık Organizasyonu Projesi kapsamında 2004 yılında UMKE kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.Kurulan ve yaygınlaştırılarak devam eden Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) afet bölgesinde görev yapabilecek özellikte, yeterli tıbbi donanıma ve müdahale becerisine sahip sağlık personelinden oluşmaktadır.

Amaç afete maruz kalmış kişilere doğru ve çabuk müdahale etmek,ölü ve yaralı sayısını kabul edilebilir rakamlara indirgemektir.Depremlerdeki ölümlerin % 80’inin ilk saatler içinde olduğu düşünüldüğünde doğru ekip,doğru müdahale önem kazanmakta olup bu işi eğitim almış, donanımlı UMKE timleri gerçekleştirecektir.Bugün 81 ilde UMKE örgütlenmesi yapılmış olup timler oluşturulmuş 2013 yılı itibari ile 6000 UMKE gönüllüsü bulunmaktadır.Her yıl seçilen bir ilimizde yıllık UMKE tatbikatları düzenlenerek oluşum sürekli canlı tutulmaya çalışılmaktadır.

İnternet Sitesi : http://www.umke.org/

 • AKUT – Arama Kurtarma Derneği.

AKUT yaklaşık 200 üyesi, bir o kadar da gönüllüsüyle, operasyonel gücünü harekete geçirecek uluslararası standartlarda teknik donanımıyla, ülkemizin ilk ve en önde gelen arama kurtarma grubudur. Bir yandan büyüyüp kendi insan kaynağını en verimli biçimde kullanmaya çalışırken, bir yandan da üzerine düşen sorumluluğun gereği olarak örnek projeleriyle toplumda bilinçli bireylerin artması için çaba göstermektedir. Ankara, Antalya, Bingöl, Bursa, İzmir, Kocaeli, Marmaris, Niğde ve Olimpos’ta yerleşik ekipleriyle ve İstanbul ekibiyle öncelikle bu illerimizde, olağanüstü durumlarda yurt içinde ve dışında görev alabileceği her yer ve zamanda misyonu doğrultusunda operasyonlar düzenlemeye, eğitim çalışmaları, tatbikatlar yapmaya, yerel ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri oluşturmaya, yurt içinde ve yurt dışında talep edilen her yerde bilgi ve deneyimlerini paylaşmaya hazırdır.

İnternet Sitesi : http://www.akut.org.tr/

Akut

 • GEA -Toprak Ana

1994 senesinde Yeni Yüksektepe Kültür Derneği bünyesinde kurulmuş, tamamı gönüllü üyelerden oluşan bir arama kurtarma,ekoloji ve sosyal kampanyalar grubudur.
GEA Ekibi ulusal ve uluslararası alanda yaşamı tehdit eden bütün felaketlerde, afet sonrasında enkaz altında kalmış insanlara ulaşmak için arama kurtarma operasyonları gerçekleştirmekte, ihtiyaç halinde afet bölgesinde tıbbi ve insani yardım faaliyetleri sürdürmektedir.

İnternet Sitesi : http://www.gea.org.tr/

 • GÖNEN DOĞAL AFETLER ARAMA KURTARMA VE İLKYARDIM DERNEĞİ

İnternet Sitesi : http://www.gondak.org.tr

 • MAG – Mahalle Afet Gönüllüleri

Afet sonrasındaki ilk 72 saat, hayat kurtarma açısından en kritik saatlerdir.
Afet sonrasında hayatta kalanların büyük çoğunluğu, ilk 24 saat içinde çevreden yetişen, genellikle eğitimi ve ekipmanı olmayan yakınları ve komşuları tarafından kurtarılan kişilerdir.

İnternet Sitesi : http://www.mag.org.tr

 • NAK – Nilüfer Arama Kurtarma.

Enkaz, Doğada Kaybolma, Doğa Sporları Kazaları, Trafik Kazalari, Heyelan, Sel, Toprak Kayması, Trafik Kazaları, Suda Boğulma Sonucu Kaybolma, Çığ, Orman Yangını, Bina Yangını ve benzer Doğal veya İnsan kaynaklı her türlü Afet ve Acil Durum sürecine müdahale edebilen ekibimiz 40 aktif ve 400 civarı kayıtlı yurttaşımızdan oluşmaktadır.

İnternet Sitesi : http://www.nak.org.tr

NAK-AramaKurtarma

 • Erzincan Afetler Araştırma, Eğitim, Acil yardım ve Kurtarma Derneği  

İnternet Sitesi : http://www.eraykud.org/

 •  ADAK – AYVALIK DOĞALAFETLER ARAMA KURTARMA VE İLKYARDIM DERNEĞİ  

İnternet Sitesi : http://www.adak.org.tr

 • NESAR – Ulusal Acil Durum Arama ve Kurtarma Derneği

Toplumun Acil Durumlar ve Afetler Konusunda Bilgilendirilmesi,Deprem Öncesinde, Anında ve Sonrasında Yapılması Gerekenler Hakkında Aydınlatılması ve Bilinçlendirilmesi Amacıyla, Daha Önce Başka Dernek İsimleri Altında Uzun Yıllar Gönüllü Olarak Arama-Kurtarma ve Eğitim Faaliyetlerinde Bulunmuş, Türkiye’nin Kendi Alanında Uzman ve Başarılı Arama-Kurtarma Gönüllüleri Tarafından Kurulmuş Bir Dernektir.

İnternet Sitesi : http://nesar.org.tr

 • ULUSAR – Ulusal Arama ve Kurtarma Derneği

ULUSAR yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünyada olabilecek doğa felaketlerinde, yangın, sel ve kazalarda canlıların hayatlarını kurtarmak adına bir araya gelmiş gönüllü bireylerden oluşmaktadır. Bu her arama kurtarma derneğinin kendine seçtiği birincil görev olmakla beraber ULUSAL ARAMA KURTARMA DERNEĞİ için de böyledir. Ancak ULUSAR toplumu doğal afetler ve kazalar konusunda bilinçlendirmeyi ve bu misyonu öncelikle tüm Türkiye’ye daha sonra bütün dünyaya yaymayı kendine ilke edinmiş gönüllülük esasına dayanan bir kurumdur.

İnternet Sitesi : http://www.ulusar.org/

 • İstanbul 911 Arama Kurtarma Derneği 

Yurt içi ve yurt dışında, doğa sporlarında, doğal afetlerde ve sair arama ve kurtarma gerektiren tüm olaylarda ve kazalarda gönüllü olarak çalışmak, etkin arama kurtarma çalışmaları ve kazaya uğrayan ve/veya kaybolan kişiler için yapılan ihbarların en kısa sürede alınmasına ve değerlendirilmesine ilişkin düzenlemeler yaparak alınan ihbar ile arama ve kurtarma operasyonunu başlatacak haberleşme zincirini oluşturmak yapılacak operasyona katılacak eğitimli ve sertifikalı, uygun yetenekli birim elemanlarını tespit ederek ve yetiştirerek, ekibin en kısa sürede toplanmasını ve olay yerine ulaşmasını sağlayarak etkin arama kurtarma çalışmaları yapmak ve en uygun koşulları yaratmak, gerek üyelerine,gerekse talep halinde üyeler dışında resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, eğitim kurumları ile şahıslara ilk yardım / arama kurtarma doğa sporları, alternatif sporlar ve sair hususlarda eğitim ve seminerler vermek, aynı amaçla kurulmuş ve kurulacak yurt içinde ve yasal izin alındığı takdirde yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle, vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek, İstanbul 911 Arama Kurtarma Araştıma Derneği’nin arama ve kurtarmadan kaynaklanan giderlerine maddi katkı sağlamak ve amaçları doğrultusunda işbirliği yaparak bu konuda hizmet vermektir.

İnternet Sitesi : http://www.istanbul911.org/

 • AKA –  Arama Kurtarma Araştırma Derneği

AKA ağırlıkla mühendis ve mimarların oluşturduğu, Elektronik ve Teknoloji ile yapı kimyası ve fiziği konusunda tecrübesini, kurtarma sırasındaki deneyimlerinin yanısıra; bilgilerini paylaşmayı, alınması gereken önlemleri belirlemeyi, arama ve kurtarma çalışmalarında etkin aletleri ve kullanımlarını araştırmayı, bu bilgileri eğitim çalışmaları ile tüm gönüllü gruplara aktarmayı, operasyon ekibi ile de arama ve kurtarma çalışmalarında görev almayı ilke edinmiştir. Eğitimler öncelikle trafik kazaları ve deprem sonrası kurtarma çalışmalarına göre programlanmıştır.

İnternet Sitesi : http://www.aka.org.tr/

 • BAKUT – BURSA ARAMA KURTARMA DERNEĞİ

22.09.1999 tarihinde deneyimli dağcılar tarafından kuruldu. BAKUT afet öncesi eğitim, afet sırasında her türlü müdahale amacıyla kurulmuş çok çeşitli üye profiline sahip; bağışlarla büyüyecek bir gönüllüler derneğidir.

Derneğin amacı başta sportif faaliyetlerde olmak üzere dağlarımızda kazaya uğrayan ve kaybolan kişiler için amatör bir çalışma ile en etkin arama kurtarma çalışması yapmakla kişilere en kısa sürede ulaşmak, yardım için gereken en uygun koşulları yaratmak ve bu çalışmaları doğal afetler ve kazalarda gerek yurtiçi gerekse yurtdışından talep edildiğinde de gönüllü olarak yerine getirmek, doğal afetlere karşı halkı bilinçlendirmek için eğitim ve seminerler düzenlemek, doğa sporları ve doğa sporlarında karşılaşılacak tehlikelere karşı eğitimler düzenlemektir.

İnternet Sitesi : http://www.bakut.org.tr

 • TAKDER – TEKİRDAĞ ARAMA KURTARMA DERNEĞİ

Derneğin misyonu; Deprem, sel, heyelan, kar fırtınası, Dağ ve doğa koşullarında v.b. doğal afetlerde ve büyük kazalarda, tamamen gönüllü olarak, amatör bir çalışma ve profesyonel bir yaklaşım ile başı dertte olan kişilere en kısa sürede ulaşmak, yardım için gereken en uygun koşulları yaratmak, doğru arama ve kurtarma çalışması yaparak, kazazedelere temel ilkyardım desteğini sağladıktan sonra emniyetli ortam koşullarına nakillerini sağlamak, bu tür olaylarda can kaybını en aza indirmek ve arama kurtarma konularında toplumu bilgilendirmek derneğimizin temel amacıdır.

İnternet Sitesi : http://www.takder.org.tr

 •  AKAY – Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği

Özelde depreme, genelde ise afetlere karşı hazırlanmanın en temel adımının çeşitli konu ve düzeylerde eğitim olduğuna inanıyoruz. Eğitim ise, kişilerin depremde (afette) ve sonrasında nasıl davranacağından, deprem öncesinde yapıların ve çevrenin daha güvenli yaşanılır hale getirilmesine kadar çok geniş bir faaliyet alanını kapsamaktadır. Derneğimiz gerek kendi üyelerini arama kurtarma ve acil yardım konularında hazırlarken bir yandan da kamu ve özel kuruluşların yürüttüğü çeşitli afet zararlarını azaltma proje ve uygulamalarına katılmaktadır.

Afete hazırlık konusunda gönüllü olarak çalışan üyelerden oluşan Derneğimiz hiç bir kişi veya kuruluşun doğrudan veya dolaylı organizasyonu altında değildir.

İnternet Sitesi : http://www.akay.org.tr

 • MAY/LİDAM – Mahalle Afet Yönetimi Arama Kurtarma Derneği

Afetlere karşı güvenli mahalleler oluşturmak,

Mahallelerde afet yönetim döngüsünü oluşturarak gönüllü ekiplerin kurulmasını sağlamak,

Oluşturulan bu gönüllülerle olası acil durum ve afetlere karşı toplumsal güç birliğini oluşturabilmek amacı ile kurulmuştur.

İnternet Sitesi : http://lidam.org/

lidam-arama-kurtarma

 • İGAKE – İnanç Grup Arama Kurtarma Ekibi

Doğal afetler ve canlıların yaşamlarının tehlikeye düştüğü her alanda gönüllülük ilkesine dayalı olarak profesyonel bir yaklaşımla arama ve kurtarma çalışmaları yürütmek, beklenen Büyük İstanbul Depremine hazırlanmak için İnanç Dış Ticaret Hizmetleri Grubu çalışanları içerisinden tamamen gönüllü, konusunda profesyonel ve eğitim almış üyelerden oluşan, amatör ruh ile çalışmalarına devam eden bir ekibiz. İnanç Grup Arama Kurtarma Ekibi (İGAKE) yaptığı akit ile Marmara Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği (MARSAR) Avrupa Bölgesi Sorumluluğunu üstlenmiştir. 7 kişiden oluşan bu tim İlk Yardımcı Sertifikası sahibi ve Arama Kurtarma ile alakalı tüm eğitimleri başarı ile tamamlamış kişilerden oluşur.

İlk Yardım Eğitimleri MEDAK, Arama Kurtarma eğitimleri MARSAR tarafından verilmiştir.

Vizyonumuz
Toplumun tamamının temel afet bilincine sahip olduğu, bilgili, bilinçli, araştırmacı, yenilikçi, bilimsel ve yetkin arama kurtarmacıların hazır olduğu, toplumun düzeltme ve düzenlemeleri devletten veya başka bir güçten beklemek ya da kaderine razı olmak yerine; sivil, gelişmiş, katılımcı toplum olma bilincine ulaştığı bir Türkiye’ye doğru katkı sağlayan, toplumsal duyarlılıklara yönelik politika ve görüş üreten, STK olma amacı taşıyan, öncü ve yönlendirici bir ekip olmak.

Misyonumuz
Doğaya, insana, üretene, üretilene, bilgiye saygılı ve korumacı, arama kurtarma gönüllülüğü temelinde, kendi zihinsel ve fiziksel yeterliliklerini geliştirerek ortaya koyan ve tüm bunları dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, maddi ve manevi değerlerimizi koruyarak, çağdaş, şeffaf, özgür, özgün, onurlu, disiplinli yasal ve olumlu bir yaklaşımla paylaşan, “her yaşam değerlidir” ve “herkesin yapabileceği bir şey vardır” ilkeleriyle hareket eden bir büyük aileyiz.

İnternet sitesi : http://igake.org/

igake

 

 • 911 Arama Kurtarma Derneği

911 Arama Kurtarma Derneği , 1999 tarihinde kurulan bir arama kurtarma derneğidir.

Tamamı ile gönüllü ekiplerden kurulan bu STK ( Sivil Toplum Kuruluşu) 1999 tarihinden günümüze kadar afet ve acil durum konularında birçok çalışmalarda bulunmuş, eğitim programları düzenlemiş ve çeşitli operasyonlarda görev almıştır.Genel Merkezi Bandırma dadır.

Türkiye’de ilklere de imza atan 911 Arama Kurtarma Derneği, 7/24 olası afet ve acil durumları için Türkiye’nin çeşitli noktalarında görev almaya hazır olarak beklemektedir.

911 Arama Kurtarma Derneği Operasyon ekibi Ankara Sivil Savunma Kolejinde eğitimlerini tamamlayarak diplomalarını almış ; almış olduğu eğitim ve tecrübelerini dernek içi eğitimler ile yeni üyelerine aktarmış yaklaşık olarak 16 yıldır sayısız tatbikat,seminer,eğitim ve operasyonlara katılarak deneyimlerini ve tecrübelerini artırarak bu günlere gelmiştir. Yine aralıksız olarak sürekli tatbikat ve eğitim çalışmalarına devam eden  ekiplerimiz sürekli hazır halde beklemektedir.Diğer zamanlarda resmi kuruluş ve sivil halkın eğitim çalışmalarına önem verilmiş İlk öğretim okulları başta olmak üzere 250000 kişi üzerinde kişiye bu bilgi ve becerilerini aktarmıştır.

İnternet Sitesi : http://911sar.org.tr/

911-arama-kurtarma

 

Sizlerde Arama – Kurtarma derneklerinizi yada kuluplerinizi parsef.com da görmek istiyorsanız iletişim kısmından bize ulaşabilirsiniz…

ozelhaber
ÖzelHaber’de yazılan yazılar İzinsiz kesinlikle Kullanılması Yasaktır…

2 Yorumlar

 1. sitenizde deki arama kurtarma ekiplerine baktım ve şaşırdım 
  1.umke  arama kurtarma ekip i değil arama kurtarmay ilgili hiçbir bilgiye sahip değil ler
  2.artık isim ile hareket eden yanlızca eski kadrosuyla gerçekden karşılıksız iş yapan bir ekip olan akut şimdi ise hiç bir şey yapmayıp sürekli sponsor toplayım kendilerini gerçekden arama kurtarmacı sanan ekip e sahip ve öneriliyor 
  tam anlamıyla araitırma yapdınız mı ki hattiniz olmadan burdaki arama kurtarma derneklerini öneriyorsunuz ???? insanları yanlış derneklere yönlendiriyorsunuz bi düşünün 

  • Nadir, http://www.parsef.com benim görüşlerimi, düşüncelerimi web ortamına aktardığım bir kişisel web sitesidir. İster AKUT’u öneririm istersem AKUT’u kötülerim buna siz karışamazsınız. Ama bir bilgi ve birikiminizi aktaracaksanız iletişim kısmından konuyla alakalı yazılarınızı gönderin yayınlayalım…
   Yazınında altına “Sizlerde Arama – Kurtarma derneklerinizi yada kuluplerinizi parsef.com da görmek istiyorsanız iletişim kısmından bize ulaşabilirsiniz… ” diye bir not düşmüşüm…

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin