Ambulansta Bulunan Acil İlaçlar 2

0
19527
ambulansta-bulunan-ilaclar-112

AMIODARONE

Etkiler:

– Class III antiaritmiktir.

– Negatif inotropik

– Negatif koronotropik

– Negatif dronotropiktir.

– Antifibrilatör etkisi myokardda faz 2 ve 3 de K⁺ iyon akımını engellemek suretiyledir.

Farmakokinetik

– Parenteral kullanımında farklı dokulara hızla dağılır.

– Klinik yararlanımla serum seviyeleri zayıf ilişkidedir. İlk doza cevap vermeyen disritmilerde

ek doz gerekebilir.

– Karaciğerde sitokrom p450 ile yıkılır, safra ile atılır.

Endikasyonları

– Defibrilasyon ve adrenaline cevap vermeyen nabızsız VT/VF (Class IIb)

– Diğer

– Vagal manevra, adenozin ve AVN blokajına dirençli reentry mekanizmalı (SVT) dar kompleks taşikardiler (Class IIb)

– Normal QT intervali olan polimorfik VT, hemodinamik olarak stabil olan VT’ler ve orijini belirsiz geniş kompleks taşikardiler (Class IIb)

– Hızlı ventrikül cevaplı atriyal aritmiler (Class IIb)

Doz

– Nabızsız VT/VF de

– 300mg amiodaron 20ml %5 Dxt içinde

– Gerekirse 150mg 20ml %5 Dxt içinde tekrar

– 1 mg/dk 6 st, 0.5 mg/dk 18 st; max: 2.2 gr/24 st

– Diğer ritim bozuklukları

– 150 mg amiodaron 20ml %5 Dxt içinde 10-15 dk

– 1 mg/dk 6 st, 0.5 mg/dk 18 st; max: 2.2 gr/24 st

Yan etkiler

– Kardiak arrestte yan etkilerin önemi yoktur.

– Class I antiaritmiklerle dikkat (torsades de pointes’i tetikleyebilir

– Diğer;

– Hipotansiyon, brakardi

– Pulmoner toksisite

– Hepatik toksisite

– Korneada mikrodeposizyonlar

– Tiroid fonksiyonlarını bozabilir

– Deride renk değişikliği

İlaç etkileşimleri:

– Digoksin, Prokainamid, Klinidin, Ca kanal blokerleri, Beta blokerler,

Antikoagülanlar’ın serum düzeyi ve toksisitelerini artırır.

 

LİDOKAİN

Etkiler

– Class IB antiaritmik

– Lokal anestezik

– Ventriküler aritmilerde etkili

– İskemik miyokardda ventriküler ektopiyi suprese eder (refrakter periyodu uzatarak)

– Normal miyokarda etki etmez

– Reentran yollarda miyokardiyal ileti hızını azaltır, reentran ventriküler aritmileri sonlandırır

Farmakokinetik

– Etki başlama süresi:30-90 saniye

– Eliminasyon yarı ömrü:80-108 dk.

– KK, karaciğer hastalığı, uzun süre kardiak arrest olarak kalmış vakalarda etki daha uzun.

Endikasyonları

– Defibrilasyona ve diğer ajanlara dirençli nabızsız VT/VF (Class Indeterminate)

– Diğer:

– Stabil monomorfik VT

– QT intervali normal veya uzamış polimorfik VT

Uygulama yolları

-Periferik venöz

-Santral yol

-Intramuskuler

-Endotrakeal

-IO

Doz

Kardiak arrestte

– 1.0-1.5 mg/kg (100mg) bolus

– Gerekirse 5-10 dk sonra 0.5-0.75 mg/kg bolus tekrar

max doz 3 mg/kg

1-4 mg/dk inf. (tekrarlayan aritmi 0.5 mg/kg bolus)

Dikkat!!!

– 70 yaşından büyük

– KKY, AMI+hipotansiyon-şok, kötü periferik perfüzyon varlığı

– Karaciğer hastalığı olanlarda

doz %50 azaltılmalıdır

İlaç etkileşimleri

– Nörolojik yan etkileri potansiyalize edenler:

Prokainamid, Tubokurarin

– Lidokain seviyesini artıranlar:

Simetidin , Propranalol

– Kardiak depresyon etkisini artıranlar:

Fenitoin

Yan etkiler

– Kardiak arrestte yan etkilerin önemi yoktur.

– Diğer :

– Psikoz

– Nöbetler

– Solunum depresyonu

– Konuşma bzk.

– Bilinç bzk.

 

KALSİYUM KANAL BLOKERLERİ (VERAPAMİL-DİLTİAZEM )

Etkiler

– Class IV antiaritmik ilaçlardır

– SAN otomatisitesini azaltırlar

– AVN iletimini yavaşlatırlar

– AVN refrakter periyodunu uzatırlar

– Reentrant aritmilerini sonlandırırlar

Endikasyonlar

– Atrial fibrilasyon/flatter hız kontrolünde

– Ventriküler fonksiyonları korunmuş, vagal manevra ve adenozine dirençli reentry (PSVT)

dar kompleks taşikardilerde

– Ventriküler fonksiyonları bozulmuş, vagal manevra ve adenozine dirençli ektopik veya

multifokal dar kompleks taşikardilerde

Doz

Diltiazem

– 0.25 mg/kg 2 dk, 15 dk sonra 0.35 mg/kg

– 5-15 mg/st inf.

Verapamil

– 2.5-5 mg IV 2 dk, 15-30 dk sonra 5-10 mg

– Total doz 20 mg

Dikkat!!!

WPW ile birlikte olan AF, AFlat. veya PSVT de kalsiyum kanal blokerleri, b blokerler,

Adenozin ve digoksin kullanılmaz.

 

MAGNEZYUM SÜLFAT

Etkiler

– Direk etki

-Na/K ATP’az pompasını inhibe eder

İndirek etki

-Ca kanallarını bloke eder

– Nöronal transmisyonu azaltır

– Membran potansiyelini artırır

– Ca’un vazodilatasyon etkisini bloke eder

– Myokardın katekolaminlere duyarlılığını artırır

– Platelet agregasyonunu azaltır.

Farmakokinetik

– Etki başlama süresi: hemen

– Etki süresi: 30 dk

– Böbreklerden idrar yoluyla atılır.

Endikasyonları

– Torsades de pointes (class IIa)

– Mg eksikliği olan kardiak arrest

– Mg eksikliği olan AMI?

– Serum Mg seviyesine bakılmaksızın standart tedaviye refrakter VT/VF

– Eklampsi

– Astım

Doz

– 1-2 gr (8-16mEq) 10 ml %5 Dxt 5-20 dk. iv (arrest)

– 1-2 gr (8-16mEq) 50-100ml %5 Dxt içinde 5-60 dk iv

Eksikliği

– Diüretik kullanımı

– Kronik hastalık

– Kronik alkolizm

– Malnütrisyon

Yan Etkileri

– Kardiak arrestte yan etkilerin önemi yoktur.

– Diğer :

– Hipotansiyon

– Hipermagnezemi

– Flushing, terleme

– SSS depresyonu, refleks depresyonu

– Flask paralizi

– Dolaşım kollapsı

– Total respiratuar paralizi

 

KALSİYUM

-CPR da ampirik kullanımının yararlı olduğunu gösteren çalışma yoktur

Endike olduğu durumlar

– Hiperkalemi

– Hipokalsemi

– Ca kanal blokerleri intoksikasyonu

Doz:

Erişkinlerde 1 ampul (4 mg/kg yavaş puşe) her 10 dk da tekrarlanabilir

Dikkat!!!

– NaHCO3 ile karşılaştığında yapısal değişikliğe uğrar ve çözülmez.

– Damar dışına kaçması durumunda periferik venlerde sklerozis ve dokularda ciddi kimyasal yanıklara neden olabilir (Güvenli bir damar yolundan verilmelidir.)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin