Paramediklerin Rol ve Sorumlulukları

0
4135
ilk-ve-acil-yardim-paramedic
 1. Acil araç kullanma tekniklerini ve trafik kurallarını bilmek ve en az B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak,
 2. Kendisini ve hastaları olası kazalardan korumak amacıyla, kaza yerini kontrol altına almak, olası tehlikeleri tanımak; uygun koruyucu giysileri ve malzemeleri gerektiğinde kullanabilmek,
 3. Acil vakayı değerlendirme sonrası, polis, itfaiye ve diğer yardım kuruluşlarından gerektiğinde yardım almaya karar verebilmek ve bu kararı gerçekleştirmek. Bunun için tehlikeyi görebilme becerisine sahip olmak.
 4. Hastanın/kazazedenin  sorununu olay yerini inceleyerek, çevresinde bulunan kişilerden bilgi alarak ve hastayı muayene ederek belirlemek;
 5. Çok sayıda hastanın/kazazedenin bulunduğu acil durumlarda triaj yapmak (öncelikleri belirlemek).
 6. Hastanın/kazazedenin , akrabalarının ve çevresindeki kişilerin güvenini kazanarak, tedavinin bir parçası olan psikolojik destek sağlamak.
 7. Temel Yaşam Desteği sağlamak : hasta/kazazede  yeterince soluk alamıyorsa veya şok gelişmişse, acil bakım desteği ile hastanın/kazazedenin  durumunu korumasını; solunumu durmuşsa ve/ veya kalbi çalışmıyorsa yeniden çalışmasını sağlamak (Kardiopulmoner resüsitasyon-CPR yapmak;).
 8. İleri Yaşam Desteği sağlamak : hastanın elektrokardiyografisini (EKG) çekmek, ritmini değerlendirmek ve tedavi protokolleri ile belirlenmiş gerekli tıbbi tedaviyi uygulamak ve/veya defibrile etmek; tedavi protokolleri haricinde bir sorunla karşılaştığında tıbbi danışman ile iletişim kurarak istem doğrultusunda tıbbi tedaviyi sürdürmek,
 9. Kaza sonrası kazazedeyi desteklemek ( immobilize etmek; atellemek; hastanın hareketini önlemek için  desteklerle sabitlemek); sedye ile taşımak.
 10. Gereksinim durumunda sırt tahtası (back board), travma yeleği (K.E.D.), boyunluk (cervikal collar), traksiyon ateli, sert destek (atel), havalı destek, vakumlu destek vb. malzemeleri amacına uygun ve doğru yöntemle uygulamak,
 11. Kazazedede kesik, yara, kırık, yanık ve iç kanama varsa, gerekli bakımı vermek,
 12. Kalp krizi, felç, solunum yolu hastalıkları, epilepsi, diyabetik koma, insülin şoku, doğum, zehirlenme, aşırı doz ilaç kullanımı, aşırı sıcak ve soğuğa maruz kalma gibi sorunlar için çağrıldığında gerekli acil bakımı vermek,
 13. Psikiyatrik hastalara gerekli bakımı vermek.
 14. Entübasyon yapmak,
 15. İntravenöz girişim yaparak, uygun sıvıyı başlamak,
 16. Hastayı/kazazedeyi  güvenli bir şekilde ambulansa yerleştirmek, yolda hastaya gereksindiği acil bakımı vermek, hastayı sağlık kuruluşuna nakletmek ve bu arada acil servis elemanları ile/ veya çağrı merkezi aracılığıyla haberleşmek,
 17. Hastanın/kazazedenin  götürüldüğü hastanenin acil servis elemanlarına hastayı/kazazedeyi teslim etmek, bilgi ve rapor vermek; gerektiğinde acil serviste acil bakım konusunda yardımcı olmak,
 18. Tüm formları eksiksiz doldurmak ve raporları öngörüldüğü gibi yazmak,
 19. Bir sonraki çağrı için gerekli olan her şeyin tamamlandığından emin olmak;
 20. Ambulansın ve içindeki malzemelerin eksiklerinin giderildiğinden, temizliğinden/dezenfeksiyonundan emin olmak,  günlük, haftalık, aylık, mevsimlik ve yıllık bakımlarını aksatmamak,
 21. Alan deneyimi olan ve eğitimini alan paramediklerin çağrı merkezlerinde çağrıları karşılamak ve ambulansları yönlendirmek,
 22. Görevini gerektiği şekilde sürdürebilmesi için vücudunu her zaman formda tutmak; ortalama 50 kg kaldırabilmek ve taşıyabilmek (iki paramedik sedye hariç en az toplam 100 kg bir hastayı taşıyabilmelidir),
 23. Atik, ruhsal ve fiziksel yönden sağlıklı olmak; önderlik yapabilmek ve karar verme yetisine sahip olmak,
 24. Acil bakımın kalitesinden ödün vermemek; bunun için araştırma yapmak ve yapılan araştırmalara katılmak,
 25. Ömür boyu bireysel mesleki eğitimini sürdürmek; bunun için yeni başlayana işe uyum eğitimi, hizmet-içi eğitim gibi etkinliklerle Paramediğin mesleki gelişimini sağlamak, ülke çapında yapılacak  eğitimlerde görev almak,
 26. Kazalardan korunma, ilkyardım ve ambulans çağırma konularında halka yönelik eğitim yapmak,
 27. Paramediklerle ilgili derneklerin görüşü alınarak Bakanlıkça çıkartılacak yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanacak protokoller ile belirlenen yetki ve sorumlulukları yerine getirmek,  İle yetkili ve yükümlüdür

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin